Werken aan een andere morgen

WERKEN AAN EEN ANDERE MORGEN   – Berchem News, juni 2020

Stilaan herneemt het leven na corona. We Moeten wel waakzaam blijven en ons zo goed mogelijk aan de maatregelen houden. Een speciale dank u zeggen we aan de honderdtal inwoners die met Berchem Solidartity meer dan 5000 mondmaskers hebben gemaakt. PS-sp.a+ dankt jullie voor deze solidariteit.  

Terwijl de Cafés en de restaurants heropenen brengen ze weer meer leven in onze straten. We hebben mee besloten om de terrassen uit te breiden om zo voldoende plaats te geven. We steunen nog meer dan ooit onze lokale handelaars.  

Ook de kinderen van de kleuters en de lagere scholen hernamen de lessen en dit tot hun plezier en dat van hun ouders. We danken alle mensen die dit hebben mogelijk gemaakt. Ook deze vakantieperiode bieden we tal van initiatieven aan voor klein en groot zodat iedereen kan genieten van de zomer.  

Maar laten we niet gewoon terug gaan naar de wereld zoals die voordien was. Deze periode benadrukte de absolute noodzaak van kwaliteitsvolle openbare diensten, zeker als het gaat over de toegang tot zorg. We moeten onze diensten aan mensen in precaire situaties versterken. Mensen die slachtoffer zijn van partnergeweld, vereenzamende ouderen, werkloze jongeren, stijgende armoede, migranten in precaire situaties… zoveel taken staan ons te wachten ook in onze gemeente.

Deze periode bewijst ook de noodzaak aan een duurzame samenleving. PS-sp.a+ engageert zich hiervoor.  

Ons samenlevingsproject moet zich baseren op respect, waardigheid, gelijkheid en solidariteit en duurzaamheid. Daaraan moeten we werken in onze wijken.

Omdat iedere inwoner van onze gemeente telt.  

Samen zijn we sterker!

Samen zijn we sterker! Berchem News, mei 2020

2020 zal voor altijd synoniem staan met de pandemie van het Coronavirus. Dit virus, onbekend voor enkele maanden, dwong meer de helft van de wereld bevolking in Quarantaine. Ongekende en radicale maatregelen moesten worden genomen ook in onze gemeente.

WE WILLEN AL ONZE DAGDAGELIJKSE HELDEN IN DEZE CRISIS DANKEN: Verzorgende personeel, kassiersters, voedingshandelaars, netheidswerker, onderwijzers, ordediensten, onze gemeentearbeiders, brandweer , vrijwilligers,… Zij zijn talrijk aanwezig op het terrein in deze moeilijke tijden. Zonder hun zou het dagelijks leven onmogelijk zijn, ook zonder de crisis.

We waren dan ook talrijk om hun aan te moedigen en om onze dank te tonen iedere avond om  20 uur.

Extra dank willen we betuigen aan het fantastisch personeel van ons OCMW die moedig en met volharding doorzette om de situatie in ons rusthuis, waar Covid-19 ook heeft toegeslagen, onder controle te brengen. Onze innigste deelneming gaat uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden

We waren ook getuigen van de vele  gebaren van steun en solidariteit in deze moeilijke dagen van de inwoners van Berchem. We danken jullie daarvoor!

Deze gezondheidscrisis bewijst, nogmaals, het levensnoodzakelijk belang van kwaliteitsvolle en nabije openbare diensten in het belang van iedereen. En we moeten ook de economische effecten van deze crisis overwinnen. Handelaars en ondernemingen, job verlies, stijgende ongelijkheid…

Voor PS-sp.a+ bewijst deze periode de noodzaak aan een rechtvaardige, Solidaire en duurzame samenleving!

Het Beweegt in Sint-Agatha-Berchem!

Het Beweegt in Sint-Agatha-Berchem! Berchem News, januari 2020

We wensen onze medeburgers een uitstekend 2020 vol vreugde, solidariteit en vriendelijkheid.  Dit was immers ook onze wil voor het jaar 2019.

We hebben al heel hard gewerkt voor de Berchemnaren en de resultaten hiervan zijn reeds na 1 jaar zichtbaar met onder andere:

  • Gratis soep voor alle schoolkinderen van alle lagere Berchemse Scholen dus voor meer dan 1.200 kinderen;
  • De opstart van een Nieuw jeugdhuis dat reeds een honderdtal Berchemse jongeren tussen 12 en 26 heeft mogen ontvangen;
  • De reorganisatie van de studiebegeleiding in het lager (in de scholen Les Lilas en Les Glycines) en in het Secundair (Espace Jeunesse en Moderne Wijk) met een verlaagde kost per twee aan 60€/jaar;
  • De eerste ecologische ijspiste! Een heel groot succes met vele mensen die hebben genoten van het glijplezier;
  • De organisatie het eerste Business & Shop network 1082, een netwerk van Berchemse ondernemers.

De balans na 1 jaar in ons mandaat is heel positief. Onze mandatarissen en onze miltanten zijn zich echter goed bewust van de verwachtingen en zullen het maximum doen voor een aangename gemeente met plaats voor alle en iedereen!

Onze prioriteit ; het versterken van de sociale cohesie, de rechtvaardige overgang en de solidariteit

Onze prioriteit ; het versterken van de sociale cohesie, de rechtvaardige overgang en de solidariteit – Berchem News – january 2020

Voor 2020 wilt PS-sp.a+ zich verder in zetten op een betere sociale cohesie en solidariteit tussen de verschillende wijken, de verschillende generaties en alle burgers in onze gemeente.

We blijven investeren in een gemeente waar het aangenaam is om te wonen dit is immers de ideale manier om tegemoet te komen aan de noden van iedere bewoner. Daarom blijven we inzetten op een kwalitatieve en nabije dienstverlening, veilige en aangename wijken, degelijke huisvestiging, groene en toegankelijke openbare ruimtes.

Daarom investeert de gemeente ook in een ambitieus klimaat plan (inverteren in dubbele beglazing, nieuwe verwarmingsketels, zonnepanelen, volkstuintjes,…) om de uitdaging van de opwarming van het klimaat aan te gaan. Wij ondersteunen een rechtvaardige overgang, waarbij milieu- en sociale bescherming hand in hand gaan. De ecologische overgang moet een hulpmiddel zijn voor sociale rechtvaardigheid.

Goed besturen is echter ook moeilijke beslissingen nemen. Daarom vonden we het verstandiger om te wachten voordat we extra uitgaven deden voor de ontwikkeling van een tweede Nederlandstalige gemeentelijke basisschool. Een duurzame financiering van deze school is op dit moment niet mogelijk. Maar we blijven openstaan voor een oplossing zonder extra kosten voor onze gemeente. 
 

Onze wens om de gemeentediensten te versterken moet hand in hand gaan met het goede beheer van deze diensten. Dit zal altijd onze intentie zijn zodat we nu de basis kunnen leggen voor het succes van morgen.